$left
$middle

Parkering

Det finns nio olika parkeringsplatser i Bokskogens rekreationsområde. Vid alla finns en informationstavla med karta som beskriver områdets alla promenad-, vandrings- och motionsspår.

Parkering

Foto: Felix Sundbäck

Det är ofta högt tryck på Bokskogens parkeringar. Vi har lärt oss umgås lite mer i naturen, och Bokskogen är ett fint alternativ för många. Tyvärr innebär det också att parkeringarna är högt belastade. Dansbanevägens parkering blir till exempel snabbt full på helger. Områdets parkeringsplatser är:

  • Dansbanevägen (totalt cirka 160 platser)
  • "Nya parkeringen" (totalt cirka 100 platser, ligger några 100 meter från slottet, mot Bara till)
  • Friluftsgården (cirka 40 platser)
  • Naturskolan (cirka 25 platser)
  • Statarmuseet (cirka 30 platser)
  • Parkvägen (cirka 70 platser)
  • Kejsarvägen (cirka 30 platser)
  • Lyckevägen (cirka 45 platser)
  • Skabersjö (cirka 30 platser)

Förutom våra gruslagda parkeringar öppnar vi upp för parkering på fälten intill när så är möjligt. Då vädret tillåter (och det inte är för lerigt på fälten) sätter vi upp skyltar till dessa tillfälliga pakeringar.

sv