$left
$middle

Parkering

Det finns nio olika parkeringsplatser i Bokskogens rekreationsområde. Vid alla finns en informationstavla med karta som beskriver områdets alla promenad-, vandrings- och motionsspår.

Parkering

Foto: Felix Sundbäck

Många människor gillar att komma till Bokskogen för att njuta av naturen, vilket är jättefint! Men det kan ibland bli knepigt eftersom det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser. Speciellt under helgerna blir parkeringen vid Dansbanevägen full väldigt snabbt.

Alla parkeringsplatser i Bokskogen

Områdets parkeringsplatser är:

  • Dansbanevägen (totalt cirka 160 platser)
  • "Nya parkeringen" (totalt cirka 100 platser, ligger några 100 meter från slottet, mot Bara till)
  • Friluftsgården (cirka 40 platser)
  • Naturskolan (cirka 25 platser)
  • Statarmuseet (cirka 30 platser)
  • Parkvägen (cirka 70 platser)
  • Kejsarvägen (cirka 30 platser)
  • Lyckevägen (cirka 45 platser)
  • Skabersjö (cirka 30 platser)

Extra parkeringar på fälten

Förutom våra vanliga parkeringsplatser på grusmarken, låter vi människor parkera på fälten bredvid när det går. Vi gör det bara när vädret är bra och marken inte är för lerig. Då sätter vi upp skyltar för att visa vart man kan parkera.

Parkering med hästsläp

I Bokskogen finns det två ridvägar, men inga platser specialanpassade för att parkera med hästsläp. Du kan använda Skabersjöparkeringen för att lasta av och på hästsläpet.

När du parkerar, se till att du inte blockerar andra bilar. Om det finns hästgödsel, låt det vara i skogen istället för att sopa det på parkeringen.

Kontakta oss

sv