Aktivitetsrundor

Längs med två av bokskogens slingor hittar du aktivitetsrundor med olika rörelseövningar: Harmonirundan och Puls & Styrka.

Närbild på skylt med rubriken Aktivitetsrundan Puls & Styrka. En person går längs en stig i skogsmiljön i bakgrunden.

Båda aktivitetsrundorna handlar om hälsofrämjande rörelse, och övningarna passar såväl barn som vuxna, nybörjare som vältränade. På skyltar längs rundorna finns de olika övningarna beskrivna i text och bild, samt en QR-kod som leder till en instruktionsvideo.

Puls & Styrka

Puls & Styrka-rundan löper längs vårt 3 kilometer långa motionsspår och innehåller 12 olika övningar. Den kan jämföras med ett cirkelträningspass i naturen. Rundan startar vid gångbron vid Skogslekplatsen, på samma plats som 3 kilometers-spåret. Du börjar med en 300 meter lång uppvärmningssträcka innan du kommer till den första övningen.

Harmonirundan

Harmonirundan löper längs promenadstigen Dansbanestigen och är ca. 2,3 km lång. Rundan består av 10 olika övningar, och startar vid gröningen intill den stora parkeringen. Längs den här rundan gör du övningar som syftar till att skapa ett lugn i kroppen, med fokus på bland annat avslappning, reflektion och sinnesnärvaro.

Närbild på skylt med rubriken Harmonirundan. Skogsmiljö i bakgrunden.