$left
$middle

Ridslingor

I skogen finns två ridslingor. Slingorna ansluter till varandra och kan kombineras till olika längder.

Ridning i Bokskogen

Skabersjöslingan (4,4 km) består av två delar och går på skogsvägar. Torupsslingan (4,1 km) går i huvudsak på naturmark. Till slingorna finns anvisade ridvägar.

Malmö stad och Skabersjö gods upplåter mark för ridslingorna. Via kartlänken nedan hittar du ridslingorna i Bokskogen (öster om Malmös kommungräns).

Att tänka på när du rider i Bokskogen

  • Var uppmärksam vid korsningar med vägar. En häst under ryttare enligt lag är ett fordon jämställt med bil.
  • Visa hänsyn mot gående och motionärer när ridslingorna korsar promenad- och motionsspår. Tänk på att en del kan vara rädda för de stora djuren. Ta inte hunden med ut. Du kan inte ha full kontroll från hästryggen.
  • För att ridningen ska fungera tillsammans med andra verksamheter i rekreationsområdet måste du visa hänsyn och enbart rida på anvisade slingor och deras anslutningar. Ryttare som orsakar markskador kan bli skadeståndsskyldiga.
  • Undvik ridning om du riskerar rida sönder slingorna på grund av dåligt väder. Vänta till marken torkat upp. Snedda inte utan följ slingan och skyltningen. Var extra försiktig när ni är många som rider. Risken för skador är större då.

Parkering med hästsläp

Det finns inga parkeringsplatser speciellt anpassade för bil med hästsläp inom området. Det brukar gå bra att komma till för av- och pålastning på Skabersjöparkeringen (karta).

Tänk på att parkera så att andra fordon kan komma fram. Sopa inte av gödsel på parkeringen utan sprid ut det i skogen.

sv