Karriärtjänster för lärare

Som förstelärare i Malmö stad arbetar du med att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik. Försteläraren tjänstgör på egen arbetsplats men har också ett förvaltnings- och kommun­övergripande uppdrag. Att vara förstelärare i Malmö stad innebär ett läraruppdrag med egen undervisning.

Grundskoleförvaltningen - Rektors intyg (pdf, 144.3 kB)
Se uppdragsbeskrivning för förstelärare (pdf, 78 kB)

Vad är en karriärtjänst?

Under våren 2013 beslutade regeringen om en karriärreform för skolan, som trädde i kraft den 1 juli 2013. Beslutet gör det möjligt för kommunerna att söka statsbidrag för att inrätta karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer.

Vem kan bli lektor eller förstelärare?

För att få en karriärtjänst måste du uppfylla vissa krav som fastställts av regeringen, och som gäller för alla kommuner i Sverige som inrättar karriärtjänster. Dessa krav är att du:

  • är legitimerad lärare när du söker karriärtjänst.
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolan.
  • har visat en särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
  • bedöms i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Hur många karriärtjänster finns i Malmö stad inför läsåret 2017/2018?

Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag till Malmö stad för motsvarande 400 tjänster som förstelärare. De statsbidragsfinansierade tjänsterna är fördelade inom Malmö stad enligt följande:

  • Grundskoleförvaltningen: 328 tjänster varav 2 lektorstjänster
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 62 förstelärartjänster och 5 lektorstjänster

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-19 14:10