Malmö stads kulturstipendier

Malmö Kulturstöd utlyser varje år Malmö stads kulturstipendier. Varje år delas cirka 12 stipendier ut inom olika konstområden.

Stipendierna är av två slag:

Stipendier för konstnärlig utveckling

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är folkbokförd i Malmö. Varje år skall minst åtta stipendier delas ut.

Stipendier för värdefulla insatser

Dessa stipendier riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning.

Förslag till stipendiat - nominering - kan lämnas av privatpersoner och av organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö. Varje år skall två stipendier delas ut. Urvalet sker bland de personer som nominerats samma år och de föregående fyra åren.

För båda stipendierna gäller

  • årlig ansökan/nominering skall ske senast den 15 februari
  • ansökan/nominering skall göras på särskild blankett med angivna bilagor
  • stipendierna utgår med lika stora belopp till varje stipendiat
  • stipendierna delas ut i maj varje år.
  • stipendierna kan endast tilldelas en person en gång
  • blanketterna finns tillgängliga i januari.
  • Beloppet är 35000 kr/stipendium.