Stöd till studieförbund

Malmö stad ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Malmö. Studieförbundens folkbildningsverksamhet omfattar bland annat kurser, föreningssamarbeten och kultur.

Stödet till studieförbunden har utvärderats och kulturnämnden har våren 2014 beslutat om ändrade bestämmelser.

Senast ändrad: 2015-01-19 14:47