$left
$middle

Projektstöd Öppna Malmö

Öppna Malmö är Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

Stödet har fördelats vid två tillfällen, under 2020 och 2021. Det finns inget fast ansökningsdatum. Information kommer att finnas här när en ny ansökan är tillgänglig.

Läs mer