Projektstöd Öppna Malmö

Öppna Malmö är Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Projektstöd Öppna Malmö var ett tillfälligt ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Stödet vände sig till fristående kulturorganisationer i Malmö.

Ansökan är nu stängd.

Ansökt belopp var upp till 250 000 kr.

Ansökan var öppen från den 27 oktober till och med den 24 november 2020. Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

Beslut om vilka som får projektstöd fattades i mitten av december 2020. Utbetalning av beviljat stöd skedde i december.

Projektet ska genomföras mellan december 2020 och december 2021.