$left
$middle

Projektstöd Öppna Malmö

Öppna Malmö är Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. År 2022 och 2023 har vi särskilt fokus på antisvart och/eller antimuslimsk rasism.

Projektstöd Öppna Malmö är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Stödet vänder sig till fristående kulturorganisationer i Malmö.

Ansökan är öppen från den 17 oktober till och med den 17 november 2022. Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

Beslut om vilka som får projektstöd fattas senast i början av december 2022. Utbetalning av beviljat stöd sker i december.

Projektet ska genomföras mellan december 2022 och december 2023.

Ansökt belopp är upp till 150 000 kronor.

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv