$left
$middle

Boendeparkering

Om du är folkbokförd på en giltig adress inom ett boendeparkeringsområde kan du ansöka om tillstånd för boendeparkering. Tillståndet gör att du får parkera inom området under en längre tid och för en lägre avgift än besökare.

Boendeparkeringsområdet Västervång blir större

16 januari 2023 utökas boendeparkeringsområdet Västervång (boende-04).

Ansökan kan göras tidigast en månad innan för personer som vill ansöka om boendeparkering i det utökade området.

Karta över alla boendeparkeringsområden

Tänk på att:

 • Boendeparkering gäller på gator inom det markerade området där det finns en tilläggsskylt med en boendeparkeringskod.
 • Gator med avgränsande boendeparkeringsområden kan separeras genom att gatan har två olika områdeskoder på skilda sidor av vägen.

Regler och villkor för boendeparkering:

 • Du ska vara folkbokförd på en giltig adress inom ett boendeparkeringsområde.
 • Ha en registreringsadress för ett eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret).
 • Du kan endast få boendeparkeringstillstånd för ett fordon.
 • Biljett kan köpas en månad framåt men man får bara parkera 7 dagar i sträck.
 • Fordonet måste alltid flyttas under tiden parkeringsförbud gäller på platsen, till exempel vid miljöparkering.
 • Ett tillstånd för boendeparkering innebär inte att en parkeringsplats reserveras för ditt fordon.
 • Tillståndet gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna i ditt bostadsområde.
 • Byter du bil ska du skicka in en ny ansökan om boendeparkering.
 • Missbrukas tillståndet kan det återkallas.

Du får inte boendeparkering för:

 • Lånat fordon.
 • Avställt fordon eller fordon med körförbud.
 • Fordon med en totalvikt på över 3,5 ton.

Betalning och avgifter för boendeparkering

Fördelen med boendeparkering är att det blir billigare för dig att parkera i området du bor i.

Du ska betala för din boendeparkering enligt gällande taxa:

Taxa

Avgift per dygn

Taxa A

25 kronor

Taxa B

25 kronor

Taxa C

20 kronor

Taxa D

15 kronor

Taxa E

15 kronor

Betala via mobilen

Du kan använda följande mobilappar för att betala din boendeparkering inom Malmö stad:

Fördelen med att betala med en mobilapp är att du betalar för den exakta tiden du parkerar på platsen, istället för under en avrundad period med en parkeringsautomat.

Betala via p-automat

Du kan välja att betala med kort (med blippfunktion eller pinkod), bensinkort eller mobilen genom Samsung Pay och Apple Pay.

Glöm inte använda alternativet boendeparkering innan du betalar i p-automaten.

Parkeringsavgift dygnet runt

November 2021 infördes parkeringsavgift dygnet runt i områden i Malmö som haft avgift dagtid.

sv