$left
$middle

Donationer till äldre behövande

Du väljer inte själv vilken fond eller stiftelse du vill ansöka om pengar ifrån. Du ansöker om en donation och sedan tar Malmö stad beslut om vilken stiftelse pengar eventuellt ska tas ifrån.

Pauvres honteux är ett begrepp för personer som tidigare haft det bra men blivit fattiga och drar sig för att begära understöd.

Till ansökan ska du fylla i en blankett och bifoga ett antal dokument. Du hittar all information om vilka dokument på knappen nedan.

Söks via Moderata Samlingspartiet

Kontakta oss

sv