$left
$middle

Donationer till vuxna

Du väljer inte själv vilken fond eller stiftelse du vill ansöka om pengar ifrån. Du ansöker om en donation och sedan tar Malmö stad beslut om vilken stiftelse pengar eventuellt ska tas ifrån.

För vuxna behövande

Till ansökan ska du fylla i en blankett och bifoga ett antal dokument. Du hittar all information om vilka dokument på knappen nedan.

  • Du kan ansöka från januari till och med den 1 oktober. Om 1 oktober infaller på en lördag eller söndag måste ansökan lämnas senast fredag före sista ansökningsdag.
  • Utdelning vid några tillfällen under året.

För vuxna behövande med minst 3 hemmavarande barn under 18 år

För studier

Stiftelserna nedan ansöker du om på annat sätt. Läs om respektive stiftelse för att se hur du söker.

Kontakta oss

sv