$left
$middle

Co zrobić, kiedy ty, który(-a) żyjesz blisko z inną osobą również potrzebujesz nieco wsparcia i pomocy? - wsparcie osób krewnych w Malmö (Polish)

Czy mieszkasz wraz z członkiem rodziny, przyjacielem lub przyjaciółką, osobą starszą lub młodszą, która z powodu niepełnosprawności, choroby lub uzależnienia potrzebuje wsparcia lub osobę taką wspierasz? Aby się z tego wywiązać, czasami sam(a) potrzebujesz wsparcia.

Możesz być członkiem rodziny lub osobą spokrewnioną, ale możesz także być przyjacielem, przyjaciółką lub sąsiadem (-ką). Kiedy mieszkasz blisko kogoś, kto nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze sprawami życia codziennego, również i Ty możesz uzyskać od nas pomoc.

Jako osoba spokrewniona, to Ty sam(a) decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w opiece nad osobą bliską. Uczestnictwo w opiece nad krewnymi powinno opierać się na dobrowolności. Podstawowa odpowiedzialność za troskę i opiekę nad Twoimi bliskimi spoczywa na gminie.

Informowanie i szkolenie

Musisz wiedzieć, że istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych oraz w szkoleniach w zakresie różnych kwestii lub chorób, o których Ty, jako krewny (-a), możesz chcieć lub potrzebować wiedzieć.

Aby otrzymać pomoc w znalezieniu właściwych form informacyjnych, skontaktuj się z władzami miasta Malmö. Wsparcie poprzez rozmowę Jeśli potrzebujesz kogoś, aby porozmawiać, w Malmö istnieje możliwość udzielenia wsparcia w postaci rozmowy. Może się to odbywać w formie grupowej lub indywidualnie. Niekiedy rozmowa taka może dotyczyć dzielenia się codziennymi wydarzeniami z kimś, kto się znajduje w takiej samej sytuacji. Innym razem potrzebna jest rozmowa na pogłębione tematy w cztery oczy, w czasie której poruszane będą trudniejsze przemyślenia oraz kwestie. Istnieje również możliwość odbywania otwartych wspólnych
zebrań w miejscach spotkań.

Odciążenie

Każdy z nas niekiedy potrzebuje mieć swój czas dla siebie, aby odpocząć lub uczestniczyć w swoich zajęciach. Na przykład Ty, który (-a) wspierasz kogoś w domu, możesz uzyskać odciążenie od swoich obowiązków domowych. Istnieją także miejsca, gdzie osoba, której pomagasz, może przebywać okazjonalnie lub może odwiedzać je w sposób bardziej
regularny. Odciążenie takie jest bezpłatne w wymiarze do 12 godzin miesięcznie i wnioski w tej sprawie można składać u właściwych urzędników. 

A jak to funkcjonuje?

W Malmö działają osoby zajmujące się udzielaniem informacji, porad lub
wsparcia dla tych, którzy sami kogoś wspierają, komuś pomagają lub kimś się opiekują. Osoby takie mogą pomóc Ci znaleźć odpowiedni kontakt w celu uzyskania instrumentów pomocy lub usług oraz kogoś, z kim będziesz mógł (mogła) porozmawiać.

Informacje na temat wsparcia osób spokrewnionych możesz znaleźć również na stronie miasta Malmö.

Rozdział 5 §10 Ustawy o Służbie Socjalnej stanowi, w sposób następujący:
„Osoby opiekujące się bliskimi lub takie osoby bliskie wspierające: Komisja ds. Opieki Społecznej zobowiązana jest zaoferować wsparcie w celu ułatwienia życia osobom opiekującym się bliskimi, którzy są przewlekle chorzy lub znajdują się w podeszłym wieku, lub osobom wspierającym niepełnosprawne funkcjonalnie osoby bliskie.”

Wsparcie dla osób, które kogoś wspierają, komuś pomagają lub kimś się opiekują powinno powstawć na gruncie potrzeb wynikających z ich sytuacji, a poprzez instrumenty pomocy lub usługi, wsparcie to powinno zapewniać odpowiedni standard życia i możliwości samodzielnej egzystencji. O pomoc i wsparcie możesz ubiegać się za pośrednictwem urzędników gminy. Usługi możesz uzyskać bez jakichkolwiek formalności.

Wsparcie osób krewnych w Malmö

Mail: anhorigstod@malmo.se

Administracja ds. zdrowia, opieki społecznej i pielęgnacji:

Dla osób starszych, osób dorosłych z fizycznymi niesprawnościami funkcjonalnymi oraz osób dorosłych, cierpiących na choroby somatyczne.
Konsultanci ds. pomocy dla osób spokrewnionych
040–34 52 17
040–34 49 31
040–34 63 84

Administracja ds. wsparcia funkcjonalnego

Psychiatria społeczna.
Konsultant ds. pomocy dla osób spokrewnionych
040–34 72 56
0708–34 13 09

Doradztwo w sprawach LSS (Ustawy o pomocy i usługach dla niektórych osób niepełnosprawnych)
Konsultant ds. pomocy dla osób spokrewnionych
0729-61 36 39

Administracja ds. rynku pracy oraz spraw społecznych

Otwarty ośrodek opieki – Öppenvårdshuset Gustav (dla osób uzależnionych)
040–34 91 90

Maria Malmö (dla młodocianych osób uzależnionych)
040-33 71 70

pl