Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

حمایت از تو که از خلافکاری آسیب دیده‌ای

مرکز آسیب‌دیدگان از خلافکاری و وساطت به تو که از خلافکاری آسیب دیده‌ای، شاهد خلافکاری بوده‌ای یا از نزدیکان کسانی که از خلافکاری آسیب دیده‌‌اند هستی، گفتگوی حمایتی و مدیریت بحران عرضه می‌کند. شما صرفنظر از این که به پلیس شکایت کرده باشید یا نه می‌توانید به ما مراجعه کنید. شما می‌توانید ناشناس بمانید.

خدمات ما:

  • حمایت از کسانی که از خلافکاری خویشاوند یا افراد ناشناس آسیب دیده‌اند
  • حمایت از شاهدها و خویشاوندان
  • مدیریت اضطراری بحران به شکل گفتگوی کوتاه
  • گفتگو دربارۀ خطر و محافظت
  • معلومات و حمایت هنگام روند قانونی
  • راهنمایی و کمک برای ارتباط با دیگر ادارات مرتبط با آسیب دیدگی شما از خلافکاری
  • مشورت و حمایت در مورد مفهموم شکایت به پلیس

عکس‌العمل‌های افراد مختلف، متفاوت است

وقتی کسی در معرض خلافکاری قرار می‌گیرد طبیعی است که با مشکلات بی‌خوابی و کم شدن اشتها روبرو بشود یا احساس ناامنی و ترس کند. اما عکس‌العمل‌های افراد متفاوت است و همۀ عکس‌العمل‌ها طبیعی هستند. صرفنظر از این که عکس‌العمل شما چگونه باشد، ما هستیم تا به شما کمک کنیم.

با ما در تماس شوید

پست الکترونیک: brottutsatt.asf@malmo.se
تلفون: ۰۴۰-٣۴۹٢۹٢
اوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۰۰-۰۹ تا ۰۰-١۶ سه‌شنبه ساعت ۰۰-۰۹ تا ۰۰-١۸ تعطیلی ناهار هر روز ۰۰-١٢ تا ۰۰-١٣. در اوقات دیگر با کشیک ادارۀ امور اجتماعی با رقم تلفون ٣۴۵۶۵۶-۰۴۰ در تماس شوید. در صورت خطر بسیار جدی با پلیس در تماس شوید.

prs