Förskoleenkäten

Under våren 2021 har vårdnadshavare till barn i Malmös förskolor fått möjlighet att svara på frågor om sitt barns förskola. Förskoleenkäten har nu avslutats.

Närmare 69 procent har svarat, vilket är betydligt fler än tidigare år.

Nu påbörjas ett arbete med att analysera, sammanställa och jobba med resultaten, både inom varje förskola och för hela förvaltningen.

Det övergripande resultatet för alla förskolor i Malmö publiceras på malmo.se i slutet av maj.

Varför en förskoleenkät?

Förskoleenkäten genomförs vartannat år och ger dig som vårdnadshavare en möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskola.

Vi som jobbar i förskolan vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö.

Hur har undersökningen gått till?

I början av februari skickades enkäten ut med post och mejl till alla vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående verksamhet. Det har gått att svara på enkäten digitalt eller på papper.

In other languages

Webbenkäten har översatts till flera språk. / The online survey has been translated into multiple languages. / Verkkokysely on käännetty useille kielille. / تمت ترجمة الاستبيان عبر الإنترنت إلى لغات متعددة. / Xog aruurinta oonleenka ah waxaa lagu turjumay luuqado badan. / Pyetësori online është përkthyer në disa gjuhë. / این نظرسنجی آنلاین به چندین زبان ترجمه شده است.

Information about the survey in other languages

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om enkäten som du som vårdnadshavare kan behöva veta.

Resultat från tidigare föreskoleenkäter

Rapport förskoleenkäten 2019 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2017 (pdf, 1.4 MB)

Rapport förskoleenkäten 2016 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2015 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2014 (pdf, 2.5 MB)