$left
$middle

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Läsår och viktiga datum

Alla preliminärt antagna elever kommer att bjudas in till ett välkomstmöte den 29 april 2024. Du som vårdnadshavare är självklart välkommen.

Vårdnadshavares ansvar och delaktighet

Vi har tillsammans med dig som vårdnadshavare ett ansvar för elevens skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Trygg och säker skolmiljö

Samtliga medarbetare på Malmö stads gymnasieskolor jobbar för att våra elever ska få en trygg, säker och drogfri miljö. Läs mer om vårt arbete och ta del av våra riktlinjer.

sv