$left
$middle

Ansök om reklam och föreningsemblem på anläggningar

Föreningar eller organisationer som vill sätta upp fasta reklamskyltar (skyltar, banderoller, affischer eller liknande) eller föreningsemblem behöver skicka in en ansökan om reklamrätt för en viss tidsperiod.

Ni kan inte ansöka om reklamrätt på anläggningar där grundskolor bedriver stadigvarande skolverksamhet.

Ansökan gäller * (obligatorisk)
Ansökan gällerHar du läst och förstått samtliga riktlinjer för reklam och föreningsemblem i anläggningar? * (obligatorisk)
Har du läst och förstått samtliga riktlinjer för reklam och föreningsemblem i anläggningar?

sv