$left
$middle

Marknadsföring av gratis aktiviteter

Ni som har gratis aktiviteter för barn och unga och får bidrag från fritidsförvaltningen är med på Kul i Malmös sajt. För att era besökare ska hitta er ska ni marknadsföra er aktivitet, skylta upp utanför aktiviteten och bära ledarkläder.

Skyltar och t-shirts

Skyltar och kläder är samma för lov och termin. Tänk på miljön och återanvänd det ni har. Inför loven beställer ni det ni saknar via formuläret nedan. Inför spontanaktiviteterna behöver ni inte göra någon beställning, det materialet hämtar ni ut.

bestallmaterial

Utlämningstillfällen av material

Vi har följande utlämningstillfällen av material sommaren 2022:

 • Måndagen den 30 maj kl. 15.00-18.00 på Baltiska Hallen
 • Måndagen den 13 juni kl. 15.00-18-00 på Baltiska Hallen
 • Fredagen den 1 juli kl. 12.00-16.00 på Baltiska Hallen

Beställ skyltar och kläder till lov

Beställningsformuläret nedan öppnas upp inför varje lov.

Tryckt och digitalt material

Skylta upp och använd ledarkläderna

När ni har fått ert material är det viktigt att använda det så att besökarna hittar rätt, förstår var ingången är och var de ska gå inne i lokalen för att komma till aktiviteten.

 • Sätt upp affischer på dörren och fasaden och om det behövs i lokalen
 • Ställ upp skyltar och flagga vid entrén
 • Använd ledarkläder.

Vi marknadsför er i hela Malmö

Era aktiviteter kommer att synas på

 • Vår hemsida: kulimalmo.se
 • Facebook: facebook.com/kulimalmo
 • Flyers till alla skolor, mötesplatser, fritidsgårdar och bibliotek
 • Sociala medier, film, webb, affischer, annonser i Malmö.

Om ni ställer in eller byter plats, tid eller datum

 • Maila ändringen till evenemangfritid@malmo.se
 • Sätt upp info om eventuell förändringar på dörren där aktiviteten är.
sv