$left
$middle

Läsåret 2021/22

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

Viktiga datum under året

Disponibla dagar

24 november 2021
17 mars 2022
16 maj 2022

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

Utvecklingssamtal

16 november
1 mars 2022

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

Öppet hus

22 november klockan 17–20
11 december 11-14
31 januari klockan 17-20

Friluftsdagar

Datum kommer

Utspark

7 juni