$left
$middle

Läsåret 2021/22

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

Läsårstider och lovdagar

Viktiga datum under året

Disponibla dagar

17 mars 2022
16 maj 2022

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

Utvecklingssamtal

2 mars 2022

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

Öppet hus

Tider för Öppet hus HT2022 samt VT2023 publiceras senare.

Friluftsdagar

Ej fastställt

Utspark

7 juni. Tider för utspring och detaljer kring studentfirandet publiceras mellan sport- och påsklov.