$left
$middle

Läsåret 2022/23

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

Läsårstider och lovdagar

Viktiga datum under året

Disponibla dagar

23 november 2022
16 mars 2023
26 maj 2023

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

Utvecklingssamtal

17 november 2022
28 februari

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

Öppet hus

21 november kl 18:00 - 20:00 (2022)
23 januari kl 18:00 - 20:00

Friluftsdagar

Ej fastställt

Utspark

5 juni. Tider för utspring och detaljer kring studentfirandet publiceras mellan sport- och påsklov.

sv