$left
$middle

Läsåret 2023/24

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

Läsårstider och lovdagar

Viktiga datum under året

Disponibla dagar

28 november 2023
15 mars 2024
15 maj 2024

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

Utvecklingssamtal

14 november 2023
6 mars 2024

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

Öppet hus

20 november kl 18:00 - 20:00 (2023)
22 januari kl 18:00 - 20:00 (2024)

Friluftsdagar

20 september 2023 (endast åk1)
31 maj 2024 (endast åk2)

Utspark

4 juni 2024. Tider för utspring och detaljer kring studentfirandet publiceras mellan sport- och påsklov.

sv