• Malmös unga får komma till tals i ny undersökning

  Fem ungdomar framför en vägg Malmö stad kommer att genomföra en ny Ung livsstil-undersökning under 2019 för att undersöka fritids- och kulturvanor bland barn och unga. Årets Ung livsstil kommer att bli ännu mer omfattande än undersökningen som genomfördes 2015. 2019-02-15
 • Påbörjat arbete för gemensam och likvärdig demensvård

  Under våren kommer hemtjänsten i Malmö stad att göra förändringar i hemtjänstens demensvård för att få en demensvård med hög kvalitet som är lika för alla i hela Malmö. 2019-02-13
 • Bokslutskommuniké för 2018 visar på överskott

  På kommunstyrelsens senaste sammanträde presenterades det ekonomiska resultatet för Malmö stad 2018 i en bokslutskommuniké. Siffrorna visar på ett överskott om drygt 900 miljoner. 2019-02-13
 • Arbetet med nyckelfria lås inom hemtjänsten fortsätter enligt planerna

  Hemtjänstens satsning på digitala lås har uppmärksammats i både media och i sociala medier. På grund av att operativsystemet Windows Mobile lades ner har projektet försenats. Nu arbetar man vidare med en ny upphandling. 2019-02-13
 • Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

  Årets miljöredovisning är här och den visar en förbättring för minskade utsläpp. Fortfarande bedöms dock bara två av Malmö stads 19 delmål möjliga att uppnå. Det krävs en rejäl slutspurt för att kunna nå miljömålen till år 2020. 2019-02-13
 • Näringslivets hjältar hyllades för ett mer hållbart Malmö

  Scenen på Malmö live under Malmö näringslivsgala Näringslivsgalan – Malmö stads största evenemang inom näringslivet har just gått av stapeln. Evenemanget är ett av Malmö stads sätt att lyfta fram företag som skapar jobb och på andra sätt bidrar till en hållbar stad. 2019-02-12
 • Ny lärarutbildning med lön

  Det råder akut lärarbrist i hela Sverige och grundskoleförvaltningen jobbar hårt för att locka fler till läraryrket. Som ett led i det arbetet startar en ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete på Malmö universitet. Utbildningen startar till hösten. 2019-02-07
 • Telefonlinje ska stoppa våld på närstående

  En bild på telefonnummer 020-555 666. Numret går till telefonlinjen Välj att sluta, en telefonlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett skadlig eller våldsamt beteende. Den 4 februari lanserades Välj att sluta, en telefonlinje dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 2019-02-07
 • Malmös ljudbild undersöks

  Malmö stad har börjat titta på hur vi kan göra kommunikationen till medborgare tydligare och mer effektivt genom ljud. 2019-02-05
 • Ändring i färdtjänstabonnemanget

  Från och med idag den 1 februari skiljer vi på färdtjänstresor och sjukresor 2019-02-01

Alla huvudnyheter RSS

 • Malmös unga får komma till tals i ny undersökning

  Fem ungdomar framför en vägg Malmö stad kommer att genomföra en ny Ung livsstil-undersökning under 2019 för att undersöka fritids- och kulturvanor bland barn och unga. Årets Ung livsstil kommer att bli ännu mer omfattande än undersökningen som genomfördes 2015. 2019-02-15
 • Påbörjat arbete för gemensam och likvärdig demensvård

  Under våren kommer hemtjänsten i Malmö stad att göra förändringar i hemtjänstens demensvård för att få en demensvård med hög kvalitet som är lika för alla i hela Malmö. 2019-02-13
 • Bokslutskommuniké för 2018 visar på överskott

  På kommunstyrelsens senaste sammanträde presenterades det ekonomiska resultatet för Malmö stad 2018 i en bokslutskommuniké. Siffrorna visar på ett överskott om drygt 900 miljoner. 2019-02-13
 • Arbetet med nyckelfria lås inom hemtjänsten fortsätter enligt planerna

  Hemtjänstens satsning på digitala lås har uppmärksammats i både media och i sociala medier. På grund av att operativsystemet Windows Mobile lades ner har projektet försenats. Nu arbetar man vidare med en ny upphandling. 2019-02-13
 • Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

  Årets miljöredovisning är här och den visar en förbättring för minskade utsläpp. Fortfarande bedöms dock bara två av Malmö stads 19 delmål möjliga att uppnå. Det krävs en rejäl slutspurt för att kunna nå miljömålen till år 2020. 2019-02-13
 • Näringslivets hjältar hyllades för ett mer hållbart Malmö

  Scenen på Malmö live under Malmö näringslivsgala Näringslivsgalan – Malmö stads största evenemang inom näringslivet har just gått av stapeln. Evenemanget är ett av Malmö stads sätt att lyfta fram företag som skapar jobb och på andra sätt bidrar till en hållbar stad. 2019-02-12
 • Ny lärarutbildning med lön

  Det råder akut lärarbrist i hela Sverige och grundskoleförvaltningen jobbar hårt för att locka fler till läraryrket. Som ett led i det arbetet startar en ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete på Malmö universitet. Utbildningen startar till hösten. 2019-02-07
 • Telefonlinje ska stoppa våld på närstående

  En bild på telefonnummer 020-555 666. Numret går till telefonlinjen Välj att sluta, en telefonlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett skadlig eller våldsamt beteende. Den 4 februari lanserades Välj att sluta, en telefonlinje dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 2019-02-07
 • Malmös ljudbild undersöks

  Malmö stad har börjat titta på hur vi kan göra kommunikationen till medborgare tydligare och mer effektivt genom ljud. 2019-02-05
 • Ändring i färdtjänstabonnemanget

  Från och med idag den 1 februari skiljer vi på färdtjänstresor och sjukresor 2019-02-01

Senast ändrad: