• 94 procent av leksaker och skapandematerial på avtal följer kemikaliekraven

  Inom ramen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete har innehållet i leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial på avtal kontrollerats. Kontrollen visar att 94 procent uppfyllde Malmö stads uppställda kemikaliekrav. De produkter som inte uppfyllde kraven är borttagna ur sortimentet. 2019-10-17
 • I Malmö möts vi läggs ned

  Ett möte genom I Malmö möts vi Beslut har nu tagits om att avveckla verksamheten I Malmö möts vi. Här ingår även Språkvän Rosengård. 2019-10-14
 • Chans att testa simkunnighet

  Simkunnighet är en färskvara och för att uppmärksamma detta arrangeras Simborgarveckan på Hylliebadet och Oxievångsbadet den 14–20 oktober. Under veckan uppmanas besökarna att testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter. 2019-10-09
 • Allt fler turister väljer Malmö

  Två kvinnor på Lilla torg Malmö växer starkast i antalet gästnätter av storstäderna. Mellan juni och augusti ökade antalet övernattningar i Malmö i snitt med 19 procent. De största bidragande faktorerna tros vara stadens attraktiva besöksevenemang, den ökande närsemestertrenden och ett förmånligt valutaläge. 2019-10-08
 • Snabbare jobbväg för nya Malmöbor

  Leila Akbar Ashrafi, CSR-operatör på Sandvik, har deltagit i Dubbel Yrkesutbildning. Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare. 2019-10-08
 • Världens blickar på Sege Park

  Vy över studentbostäder i en av Sege Parks huslängor från 1930-talet. Den 11 oktober hålls en internationell konferens och utställning kring delningstjänster i Sege Park. Inbjudna är städer, nätverk och forskare, från alla världsdelar, som jobbar med delning. Exploateringsområdet Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen är att området ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet. 2019-10-08
 • Folkhälsoundersökning ska ge en bild av hälsoläget i Malmö

  Kvinna mot himmel i bakgrunden samt hjärta Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin. Dina svar är viktiga! 2019-10-08
 • Samlad tillsyn på Lindängens centrum

  Överfulla kärl, sopor och matspill i rum för avfall Måndagen den 30 september genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter och fastighetsägare på Lindängens centrum inom ramen för Tryggare Malmö. 2019-10-04
 • Ungdomar utan sysselsättning får vykort hem

  Bild på det vykort som KAA-UngMalmö skickar ut. Ungdomar i Malmö som är mellan 16–19 år och saknar sysselsättning eller gymnasieexamen kommer få ett vykort hem från Malmö stad. Det handlar om cirka 1 500 individer. Syftet är att skapa kontakt och kunna erbjuda insatser. 2019-10-04
 • Fler hushåll har blivit självförsörjande

  Fler hushåll har blivit självförsörjande och antalet hushåll i akutboende har minskat. Det visar årets andra uppföljning av det ekonomiska läget för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Rapporten visar också att arbetsmarknads- och socialnämnden har ett underskott på drygt 112 miljoner kronor fram till och med augusti. Prognosen för hela året pekar mot att resultatet landar på minus 175 miljoner kronor. 2019-10-02

Alla huvudnyheter RSS

 • 94 procent av leksaker och skapandematerial på avtal följer kemikaliekraven

  Inom ramen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete har innehållet i leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial på avtal kontrollerats. Kontrollen visar att 94 procent uppfyllde Malmö stads uppställda kemikaliekrav. De produkter som inte uppfyllde kraven är borttagna ur sortimentet. 2019-10-17
 • I Malmö möts vi läggs ned

  Ett möte genom I Malmö möts vi Beslut har nu tagits om att avveckla verksamheten I Malmö möts vi. Här ingår även Språkvän Rosengård. 2019-10-14
 • Chans att testa simkunnighet

  Simkunnighet är en färskvara och för att uppmärksamma detta arrangeras Simborgarveckan på Hylliebadet och Oxievångsbadet den 14–20 oktober. Under veckan uppmanas besökarna att testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter. 2019-10-09
 • Allt fler turister väljer Malmö

  Två kvinnor på Lilla torg Malmö växer starkast i antalet gästnätter av storstäderna. Mellan juni och augusti ökade antalet övernattningar i Malmö i snitt med 19 procent. De största bidragande faktorerna tros vara stadens attraktiva besöksevenemang, den ökande närsemestertrenden och ett förmånligt valutaläge. 2019-10-08
 • Snabbare jobbväg för nya Malmöbor

  Leila Akbar Ashrafi, CSR-operatör på Sandvik, har deltagit i Dubbel Yrkesutbildning. Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare. 2019-10-08
 • Världens blickar på Sege Park

  Vy över studentbostäder i en av Sege Parks huslängor från 1930-talet. Den 11 oktober hålls en internationell konferens och utställning kring delningstjänster i Sege Park. Inbjudna är städer, nätverk och forskare, från alla världsdelar, som jobbar med delning. Exploateringsområdet Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen är att området ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet. 2019-10-08
 • Folkhälsoundersökning ska ge en bild av hälsoläget i Malmö

  Kvinna mot himmel i bakgrunden samt hjärta Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin. Dina svar är viktiga! 2019-10-08
 • Samlad tillsyn på Lindängens centrum

  Överfulla kärl, sopor och matspill i rum för avfall Måndagen den 30 september genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter och fastighetsägare på Lindängens centrum inom ramen för Tryggare Malmö. 2019-10-04
 • Ungdomar utan sysselsättning får vykort hem

  Bild på det vykort som KAA-UngMalmö skickar ut. Ungdomar i Malmö som är mellan 16–19 år och saknar sysselsättning eller gymnasieexamen kommer få ett vykort hem från Malmö stad. Det handlar om cirka 1 500 individer. Syftet är att skapa kontakt och kunna erbjuda insatser. 2019-10-04
 • Fler hushåll har blivit självförsörjande

  Fler hushåll har blivit självförsörjande och antalet hushåll i akutboende har minskat. Det visar årets andra uppföljning av det ekonomiska läget för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Rapporten visar också att arbetsmarknads- och socialnämnden har ett underskott på drygt 112 miljoner kronor fram till och med augusti. Prognosen för hela året pekar mot att resultatet landar på minus 175 miljoner kronor. 2019-10-02

Senast ändrad: