$left
$middle

Förvaltarenhetens verksamhet

På förvaltarenheten arbetar heltidsanställda ställföreträdare
med professionellt stöd till Malmöbor. Alla uppdrag kommer från överförmyndarnämnden i Malmö stad, som också granskar dessa. Förvaltarenheten är organiserade under funktionsstödförvaltningen.

Malmöbor som av olika anledningar har svårt att ta hand om sin privatekonomi eller söka olika insatser som de har rätt till, kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Den som har förvaltare eller god man kallas för huvudman. 

Tidigare har alla gode män och förvaltare haft sina uppdrag på frivillig basis. Förvaltarenheten träder in när det är för svårt för en privatperson att vara huvudmannens stöd. Förvaltarenheten hjälper huvudmannen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor och ska inte ses som utförare utan som möjliggörare och samordnare av stödet till huvudmannen. En viktig utgångspunkt är samarbetet med olika delar av samhället, myndigheter och anhöriga.

Förvaltarenhetens förordnande är indelat i tre uppdrag:

 • Att bevaka huvudmannens rätt - vi företräder den enskilde inför myndigheter och domstolar, samt bevakar rätten till bidrag och vård och omsorg.
 • Att förvalta huvudmannens egendom - vi förvaltar tillgångar och skulder och ser till att den enskildes medel används till hans eller hennes nytta
 • Att sörja för huvudmannens person - vi ger råd och stöd i personliga. förhållanden. Vi samarbetar med vårdgivare, myndigheter och anhöriga.

Förvaltarenheten arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att bibehålla och förbättra huvudmännens livskvalitet. Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara.

Du ansöker om god man eller förvaltare via enheten för överförmyndarärenden.

Mer om god man, förvaltare och förmyndare

Kontakta oss

 • Förvaltarenheten

  • E-post:  forvaltarenheten@malmo.se
  • Telefon:  040-34 94 22
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag kl. 13.00–15.00
  • Besöksadress:  Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv