$left
$middle

Samlarteamet

Samlarteamets stöd är en resurs som ingår i insatsen boendestöd vid funktionsstödsförvaltningen. Samlarteamets stöd kan erbjudas i mån av tid.

Oftast är det ingen specifik sak man samlar på. Det kan till exempel vara tidningar, reklam, elektronik, återvinningsmaterial eller mat. Samlarteamet erbjuder i mån av utrymme och tid stöd i hemmet som är anpassade efter Malmöbons behov enligt följande modell:

  • respekt och förståelse för Malmöbons problem
  • kontinuitet
  • att Samlarteamet tillsammans utformar ett upplägg som passar Malmöbon.

Samlarteamet består av fyra personer. Arbetet baseras på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Samlarteamet har erfarenhet av att hjälpa Malmöbor med boendestöd som

  • känner att samlandet bidrar till svårigheter i vardagen, jobbet och det sociala livet
  • har svårt att använda ett eller flera av rummen i hemmet
  • inte vill släppa in människor i hemmet på grund av samlandet
  • har svårt att besluta om vad som ska kastas eller sparas
  • känner en stark anknytning eller koppling till sina saker
  • känner ångest och stress inför att göra sig av med något.

Malmöbor, närstående och andra som exempelvis fastighetsägare och räddningstjänst är välkomna att kontakta Samlarteamet för frågor.

Ring Samlarteamet: 040-34 37 29 eller 0766-39 45 53.

Kontakta oss

sv