Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är stadskontorets politiska ledning. Här får du veta mera om kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen och antaget reglemente.

Den leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Senast ändrad: