Intern ledning och stöd

Här får du veta mera om stadskontorets avdelning Intern ledning och stöd.

Avdelningen Intern ledning och stöd har hand om stadskontorets interna planering, kommunikation, administration, HR och ekonomi. Inom avdelningen finns dessutom kommunalrådsreceptionen och service till Malmö stads kommunalråd.

Avdelningen är en specialistresurs till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och övriga nämnder. Här ingår bland annat:

  • att leda ärendeprocessen för såväl hela staden som för stadskontoret
  • att vara systemägare och systemförvaltare av stadens dokument- och ärendehanteringssystem
  • att leda kommunens valorganisation och att genomföra de val som åligger staden
  • att leda och samordna övergripande och strategiska juridiska frågor

Senast ändrad: