Omvärld och näringsliv

Här får du veta mera om stadskontorets avdelning Omvärld och näringsliv.

Stadskontorets avdelning Omvärld och näringsliv verkar för att stärka Malmö som hållbar tillväxtmotor bland annat genom att:

 • leda arbetet med att främja hållbar tillväxt genom att tillvarata stadens intressen i internationella, nationella, regionala och samarbetsplattformar
 • leda stadens övergripande omvärldsfrågor
 • leda och samordna stadens övergripande internationella arbete
 • leda, samordna och stödja stadens arbete med EU-frågor
 • leda stadens näringslivs- och destinationsfrågor och vara näringslivets röst till stadens verksamheter
 • leda särskilda stadsutvecklingsprojekt för kommunstyrelsen
 • samordna stadens arbete med migrations- och flyktingfrågor
 • samordna stadens stöd till civilsamhället och idéburen sektor
 • leda strategiska arbetsmarknadsfrågor för staden som helhet
 • leda övergripande säkerhets- och beredskapsfrågor
 • leda och samordna det övergripande arbetet med strategier inom bostadsförsörjning och det fysiska samhällsbyggandet

Senast ändrad: