Stadsdirektör och ledningsstab

Här får du veta mera om stadsdirektören och ledningsstaben.

Stadsdirektör i Malmö stad och chef för stadskontoret är Andreas Norbrant. Genom stadskontoret ska stadsdirektören leda, samordna och ha uppsikt över stadens samlade verksamhet. Stadsdirektören leder och samordnar också stadens förvaltnings- och bolagschefer.

Ledningsstab

Stadskontorets ledningsstab stödjer stadsdirektören i arbetet att leda staden. Detta kan innebära uppgifter i att leda, samordna och koordinera speciella uppdrag med till exempel andra förvaltningar, bolag och externa organisationer. Ledningsstaben hanterar även – på stadsdirektörens uppdrag – särskilda ärenden och uppdrag för kommunstyrelsen.

Senast ändrad: 2019-08-05 08:31