$left
$middle

Stadskontorets ledning och avdelningar

Stadskontoret består av stadsdirektör, ledningsstab och sex avdelningar med olika ansvarsområden.

Stadsdirektör

Stadsdirektör i Malmö stad och chef för stadskontoret är Andreas Norbrant. Genom stadskontoret ska stadsdirektören leda, samordna och ha uppsikt över stadens samlade verksamhet. Stadsdirektören leder och samordnar också stadens förvaltnings- och bolagschefer.

Ledningsstab

Stadskontorets ledningsstab stödjer stadsdirektören i arbetet att leda staden. Detta kan innebära uppgifter i att leda, samordna och koordinera speciella uppdrag med till exempel andra förvaltningar, bolag och externa organisationer. Ledningsstaben hanterar även – på stadsdirektörens uppdrag – särskilda ärenden och uppdrag för kommunstyrelsen.

Avdelningar

Kontakta oss

Stadskontoret

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–16.30
Postadress:
Stadskontoret Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
August palms plats 1
sv