Avgifter

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet och dels ett boendeabonnemang för måltider och service.

  • Hyrans storlek i ett bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
  • I boendeabonnemanget ingår kostnader för samtliga måltider samt för vissa förbrukningsartiklar.

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga, förråd, med mera. I hyran inkluderas även del av  gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer om avgifter och regler för vård och omsorg.

För dig som flyttar in på särskilt boende och råkar ut för en dubbel boendekostnad. Här kan du ansöka om hjälp med avgifterna de första tre månaderna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-09 14:11