Avgifter

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet och dels ett boendeabonnemang för måltider och service.

Hyrans storlek bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och den innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga, förråd, med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

I boendeabonnemanget ingår kostnader för samtliga måltider samt för vissa förbrukningsartiklar.

Bostadstillägg och avgiftsreducering

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende.
Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Om du flyttar in på särskilt boende och råkar du kanske ut för en dubbel boendekostnad. Här kan du ansöka om hjälp med avgifterna de första tre månaderna.

Senast ändrad: 2018-09-28 13:45