$left
$middle

Intresseanmälan konstkonsult

Malmös kulturförvaltning söker löpande konstkonsulter för nya gestaltningsuppdrag. Vi välkomnar dig att skicka in din intresseanmälan till oss.

Har du erfarenhet av att arbeta med konstnärliga processer i det offentliga rummet? Är du utövande professionell konstnär, curator eller projektledare med erfarenhet av offentlig konst?

Malmös kulturförvaltning arbetar med Malmös konstnärliga gestaltningsprojekt. Vi söker därför löpande konstkonsulter för att vara en betydande del i processen för att säkerställa arbetets kvalitet. Vi söker dig som är verksam inom samtidskonst, antingen som utövande professionell konstnär, curator, arkitekt, planerare eller konstvetare med ett intresse för stadsutveckling.

Utöver att vara sakkunnig inom konstområdet fungerar konstkonsulten som kontaktperson mellan samverkande parter i konstgestaltningsprojekten och följer processen från formulering av uppdrag, genom upphandling av konstnär och konstnärens produktionsfas fram till slutbesiktning av färdig konstgestaltning.

Malmös kulturförvaltning har uppdrag genomgående över verksamhetsåret och vi kommer därför att spara din intresseanmälan och veta att du finns tillgänglig för förfrågningar om att bli anlitad som konstkonsult i olika konstgestaltningsuppdrag.

Konstkonsultens uppdrag

Konstkonsulten sätter ramarna för konstgestaltningsuppdraget tillsammans med Malmös kulturförvaltning. Vanligtvis genomförs ett konstprogram där bland annat den konstnärliga tematiken formuleras. Vi ser gärna att konstkonsulten har god vana vid att formulera sig i skrift och att samarbeta med olika kompetenser samt kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konstkonsulten ansvarar för den huvudsakliga kommunikationen med konstnärerna under skissperiod och produktionsfas fram till avslutat uppdrag. Konstkonsulten är sakkunnig inom samtida konst och kan göra rimliga bedömningar gällande material, ekonomi, tidsplanering och konstnärliga produktionsprocesser. Dessutom kan konstkonsulten presentera och motivera argument för konstnärlig verkshöjd inför beställare och brukargrupper.

Konstkonsulten har ansvar för att planera sin arbetstid samt för att ha en god dialog och nära samverkan med Malmö Kulturförvaltning och beställare utifrån projektets omfattning och organisation. Konstkonsulten kan även komma att göra vissa förmedlingsinsatser exempelvis att skriva verkstexter.

Ett projekt tar oftast mellan 1,5 och 5 år.

Arvode och tidsåtgång i uppdragen

Det är viktigt att diskutera ett uppdrags omfattning innan uppdraget startar och kontrakt skrivs under så att exempelvis tidsåtgången står i rimlig proportion till uppdragets ambition. Malmö Kulturförvaltning följer KRO:s rekommendationer med ett arvode om 975 kr/timme.

Krav

  • vara registrerad för F-skatt eller fakturera genom ett egenanställningsföretag (faktureringsbolag)
  • minst två års erfarenhet av konstkonsuluppdrag mot offentliga sektor eller uppdrag mot offentlig sektor som kan bedömas likvärdigt

Hur du lämnar intresseanmälan

Skicka in ditt CV och portfolio till Anna Wahlstedt, utvecklare offentlig konst, anna.wahlstedt@malmo.se

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer.

sv