$left
$middle

Malmöandan

I Malmö finns en överenskommelse mellan idéburen sektor och Malmö stad. Den kallas Malmöandan.

För demokrati, delaktighet och jämlikhet

Överenskommelsen Malmöandan ska tjäna som ett stöd till den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Lösningar, som kan stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv, kan uppstå genom samverkan där många olika perspektiv vägs in.

Malmöandan är ett resultat av ett omfattande förarbete med dialog, workshops och seminarier. I processen har hundratals representanter för idéburen sektor i Malmö och Malmö stad medverkat.

2018 fattade Malmös kommunfullmäktige beslut om Malmöandan. Till grund för planen ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete.

Kontakta oss

sv