$left
$middle

Malmöandan

Den 13 juni 2018 fattade Malmös kommunfullmäktige beslut om en plan för samverkan mellan idéburen sektor och malmö stad. Planen kallas också Malmöandan.

Folkets park

För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet

Samverkansplanen ska tjäna som ett stöd till den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Syftet är att genom samverkan hitta lösningar som ska stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. 

Malmöandan är ett resultat av dialog, workshops och seminarier. I processen har hundratals representanter för idéburen sektor i Malmö och Malmö stad medverkat. Läs mer om det på www.malmoandan.se

Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete. Nationella, regionala och andra lokala överenskommelser har tjänat som inspiration. 

Överenskommelsen är ett stöd för: 

  • fördjupad samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. 
  • att stärka demokratin, öka delaktigheten och inkluderingen i Malmö.
  • det engagemang som finns i Malmö att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar 

Prioriterade utmaningar att arbeta med

Fem prioriterade områden har tagits fram i dialog mellan Malmö stad och idéburen sektor.

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, trygghet demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet
sv