$left
$middle

Inbjudan till samråd 2/5

Nationella minoriteter - välkomna på samråd med Malmö stad!

Plats: Stadshuset, August Palms plats 1
Datum och tid: 2 maj kl. 18.00-20.00

Malmö stad bjuder in Malmöbor som tillhör de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar till samråd om revideringen av Malmö stads policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

I samråd med de nationella minoriteterna tog Malmö stad 2014 fram policyn vars syfte är att säkerställa att Malmö stad lever upp till den särskilda lagstiftning som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.

Policyn ska vid slutet av varje mandatperiod ses över för att säkerställa att den är uppdaterad, därför bjuder nu Malmö stad in de nationella minoriteterna för samråd kring den nya revideringen av policyn.

Ett utkast på reviderad policy har tagits fram av stadskontoret och Romskt informations- och kunskapscenter. Utkastet och det nuvarande policydokumentet finns publicerade här och på samma sida är det även möjligt för de nationella minoriteterna att inkomma med skriftliga synpunkter fram till 7 maj.

Vi bjuder på kaffe/te och macka under mötet!

Anmäl dig senast 25 april via formuläret nedan.

Malmö stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

Kontakta oss

sv