$left
$middle

Judar

Här hittar du information om Malmö stads arbete med att tillgodose den nationella minoriteten judars rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen.

Program för den nationella minoriteten judar. Du kan beställa programmet av Sanna Jälevik via e-post sanna.jalevik@malmo.se.

Samråd med judiska Malmöbor

I Malmö stad pågår ett arbete för att utveckla formerna för delaktighet och inflytande för judiska Malmöbor och målet är att ta fram en struktur för samråd med judiska Malmöbor. Datum för hösten kommande samråd är inte satta ännu, så fort dessa är klara publiceras datumen på denna sida. Två samråd kommer att hållas, ett på temat kultur och ett gällande revideringen av programmet för den nationella minoriteten judar.

Hur är det att leva som jude i Malmö?

Med kippa på Möllan? En rapport om att stärka judiskt liv i Malmö undersöker hur judiska Malmöbor upplever att det är att leva i Malmö.

Kulturarrangemang

Malmö stad arrangerar kulturarrangemang som kopplar till judisk kultur och historia. Du hittar dem i evenemangskalendern och på Öppna Malmö.

Malmös judiska historia

Är du intresserad av att upptäcka Malmös judiska historia kan du göra detta med hjälp av Judiskt liv i Malmö - en historisk kartguide.

Arbete mot antisemitism

Malmö stad arbetar på olika sätt mot antisemitism och rasism. Läs mer om Malmö stads arbete mot antisemitism.

Hör av dig!

Är du judisk Malmöbo och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv