$left
$middle

Minnesanteckningar för samråd

På denna sida publiceras minnesanteckningar för samråd som hållits med judiska Malmöbor.

2022-12-08
Samråd på temat kultur
Minnesanteckningar Pdf, 136.6 kB.

2022-06-02
Samråd på temat kultur
Minnesanteckningar Pdf, 1.1 MB.

2022-03-09
Samråd på temat äldreomsorg
Minnesanteckningar Pdf, 143.2 kB.

2021-09-30
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet
Minnesanteckningar Pdf, 140.9 kB.

2021-04-20
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet
Minnesanteckningar Pdf, 188.3 kB.

2021-01-25
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar Pdf, 156.6 kB.

2020-11-23
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar Pdf, 254.2 kB.

2020-04-23
Samråd om samrådsstruktur och judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar Pdf, 277.8 kB.

2020-01-23
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar Pdf, 160.5 kB.

2020-01-08
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar Pdf, 160.3 kB.

2019-12-10
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar Pdf, 154.4 kB.

Kontakta oss

sv