$left
$middle

Minnesanteckningar för samråd

På denna sida publiceras minnesanteckningar för samråd som hållits med judiska Malmöbor.

2022-12-08
Samråd på temat kultur

2022-06-02
Samråd på temat kultur

2022-03-09
Samråd på temat äldreomsorg

2021-09-30
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet

2021-04-20
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet

2021-01-25
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande

2020-11-23
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande

2020-04-23
Samråd om samrådsstruktur och judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande

2020-01-23
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar

2020-01-08
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar

2019-12-10
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar

Beställ minnesanteckningar

Om du vill beställa minnesanteckningar från samrådsmötena så kontakta Sanna Jälevik via e-post sanna.jalevik@malmo.se.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv