$left
$middle

Tornedalingar

Här finner du information om Malmö stads arbete med att tillgodose den nationella minoriteten tornedalingars rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen.

Tornedalingar är erkända som nationell minoritet och meänkieli är erkänt som ett nationellt minoritetsspråk. I Sverige talas meänkieli främst i kommunerna Gällivare, Haparanda, Pajala, Kiruna och Övertorneå, men många har också flyttat söderut från de ursprungliga områdena och idag bor det personer som talar meänkieli över hela Sverige. Alla identifierar sig dock inte som tornedalingar, en del identifierar sig som lantalaiset eller kväner, beroende på vilket område de kommer ifrån eller lever i.

Tornedalingar finns representerade i Malmö, men i nuläget har Malmö stad ingen identifierad grupp tornedalingar som staden samråder med. Därför har Malmö stad samrått med Svenska Tornedalingars Riksförbund frågor som berör stadens arbete med tornedalingars rättigheter utifrån lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Tornedalska Malmöbor bjuds också in till kommande öppna samråd för samtliga fem nationella minoriteter. Malmö stad verkar för att utveckla sturkturerade former för delaktighet och inflytande via samråd för tornedalska Malmöbor.

Läs mer om Malmö stads arbete med tornedalingars rättigheter i Program för den nationella minoriteten tornedalingar (programmet kan beställas av Sanna Jälevik).

Är du tornedaling och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv