Judar

Här finner du information om Malmö stads arbete med att tillgodose den nationella minoriteten judars rättigheter utifrån minoritets-lagstiftningen.

2019 beslutade kommunstyrelsen om en fördjupad samverkan med den Judiska församlingen i Malmö. Den utökade samverkan mellan Malmö stad och församlingen ska tillvarata den judiska gruppens rättigheter som nationell minoritet samt bidra till att stärka stadens arbete mot antisemitism.

Utöver ovan nämnda samverkan pågår ett arbete för att utveckla formerna för delaktighet och inflytande för judiska Malmöbor i stort och målet är att ta fram en struktur för samråd med judiska Malmöbor.

Malmö stad arbetar på många olika sätt mot rasism och antisemitism. Exempel från arbetet i Malmö stads verksamheter och från samarbeten med andra finns här.

Är du jude och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande kontakta:

Sanna Jälevik, utvecklingssekreterare, Malmö stad
E-post: sanna.jalevik@malmo.se Telefon: 040-341191

Senast ändrad: 2020-04-27 16:52