$left
$middle

Judar

Här hittar du information om Malmö stads arbete med att tillgodose den nationella minoriteten judars rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen.

Program för den nationella minoriteten judar Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Samverkan med Judiska Församlingen Malmö

Samråd med judiska Malmöbor

I Malmö stad pågår ett arbete för att utveckla formerna för delaktighet och inflytande för judiska Malmöbor och målet är att ta fram en struktur för samråd med judiska Malmöbor.

Teman för samråden

  • Under 2021 hölls två samråd om kultur.
  • Den 9 mars 2022 hölls ett samråd på temat äldreomsorg. (Minnesanteckningar publiceras inom kort.)
  • Framöver planeras samråd om barn och unga.

Minnesanteckningar från tidigare samråd

Kulturarrangemang

Malmö stad arrangerar kulturarrangemang som kopplar till judisk kultur och historia. Du hittar dem i evenemangskalendern och på malmo.se/öppnamalmö.

Malmös judiska historia

Är du intresserad av att upptäcka Malmös judiska historia kan du göra detta med hjälp av Judiskt liv i Malmö - en historisk kartguide.

Arbete mot antisemitism

Malmö stad arbetar på olika sätt mot antisemitism och rasism. Läs mer om Malmö stads arbete mot antisemitism.

Hör av dig!

Är du judisk Malmöbo och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande får du gärna kontakta oss.