Judar

Här finner du information om Malmö stads arbete med att tillgodose den nationella minoriteten judars rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen.

2019 beslutade kommunstyrelsen om en fördjupad samverkan med den Judiska Församlingen i Malmö. Syftet är att gemensamt motarbeta och förebygga antisemitism och förbättra judars liv i Malmö.

Utöver det pågår ett arbete för att utveckla formerna för delaktighet och inflytande för judiska Malmöbor i stort och målet är att ta fram en struktur för samråd med judiska Malmöbor. I början på hösten 2021 hålls ett andra samråd inom området kultur. Framöver planeras samråd om äldreomsorg och barn & unga. Ta del av minnesanteckningar från tidigare samråd här.

Malmö stad arbetar på många olika sätt mot rasism och antisemitism. Exempel från arbetet i Malmö stads verksamheter och från samarbeten med andra finns här.

Läs mer om Malmö stads arbete med judars rättigheter i Program för den nationella minoriteten judar. (pdf, 1.8 MB)

Är du judisk Malmöbo och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande får du gärna kontakta oss.