Samer

Här finner du information om Malmö stads arbete med att tillgodose den nationella minoriteten och urfolket samers rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen.

Samer är utöver att vara en av Sveriges fem nationella minoriteter Sveriges urfolk. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det området består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut, kallas Sápmi. Samer är idag bosatta i hela landet även om de flesta bor i Norrbottens och Västerbottens län, samt efter fjällkedjan.

Samer finns representerade i Malmö, men i nuläget har ­­Malmö stad ingen identifierad grupp samer som staden samråder med. Därför samråder Malmös stad med föreningen Samer i Syd i frågor som berör stadens arbete med samers rättigheter utifrån lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Läs mer om Malmö stads arbete med samers rättigheter i Program för den nationella minoriteten samer (pdf, 1.1 MB).

Är du same och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande får du gärna kontakta oss.