$left
$middle

Malmöbors beredskapstips

Hur kan vi bäst förbereda oss för att hantera en kris tillsammans i Malmö? Jo genom att dela kunskap, råd och tips med varandra.

Förberedelser och övning är nyckeln till förmågan att hantera oförutsedda händelser. En viktig komponent är även att lyssna och dra lärdom av de som har erfarenhet av kriser.

Inför beredskapsveckan 2023 bad vi Malmöbor med erfarenhet av kris att dela med sig av sina kunskaper.

Engagemanget för att dela erfarenheter med andra översteg de flestas förväntningar och undersökningen stängdes redan efter två dagar då över 300 råd, kunskaper, tips och tricks hade delats. Här är några av dem.

Tio erfarenheter av kris

 1. Konstant rädsla.
 2. Avskuren från världen.
 3. Stängda skolor.
 4. Brist på dricksvatten och mat.
 5. Folk blev sjuka av dåligt vatten.
 6. Ström- och internetavbrott.
 7. Ingen kollektivtrafik.
 8. Brist på mediciner.
 9. En svart marknad med "frilansare" utvecklades.
 10. Kriminalitet

Tio råd

 1. Viktigast är dricksvattnet - drick aldrig sjö- eller flodvatten.
 2. Prata om kris och öva med din familj eller vänner.
 3. Var noga med vilka informationskällor du litar på och bidra inte till att själv sprida rykten.
 4. Lär dig första hjälpen.
 5. Äldre, barn och sjuka behöver särskilt vårt stöd.
 6. Lugna rädda och förvirrade människor.
 7. Lär känna dina grannar för de är ditt samhälle när krisen inträffar.
 8. Bilda grupper som kan hjälpa till med olika saker.
 9. Alla kan bidra med något, även om det kan vara litet och enkelt.
 10. Håll dig lugn och försök att behålla hoppet.

Tio tips

 1. Se till att ha kärl att förvara dricksvatten i.
 2. Ha alltid ett lager med torrvaror, konserverad mat och nötter hemma.
 3. Skaffa en förstahjälpenväska och vattenreningstabletter
 4. Packa en krisväska till varje familjemedlem och dina husdjur. Glöm inte viktiga dokument!
 5. Batteribelysning och ett lager batterier är bra.
 6. Ha kontanter hemma, också euro och dollar.
 7. Skaffa ett extra batteri till mobilen, som du kan ladda det när det finns ström.
 8. Skriv upp telefonnummer till dina kontakter på en lapp eftersom du kan förlora din telefon. Kontakter i andra länder kan bli extra värdefulla.
 9. LED-belysning, elgenerator och bränsle är bra att ha hemma.
 10. Transistorradio behövs för att lyssna på nyheter om krisen.

Kontakta

sv