$left
$middle

Krisstöd

Vid en allvarlig händelse kan Malmöbor som på olika sätt har blivit drabbade behöva stöd . Det centrala krisstödet sätts igång då många Malmöbor behöver stöd akut.

Centralt krisstöd

Det centrala krisstödet är en organisation som träder i kraft då en större eller allvarlig händelse drabbat Malmö. Krisstödet ska stötta drabbade och indirekt drabbade med råd och stöd. Stora olyckor, våldsbrott eller väderkatastrofer är exempel på händelser som kan leda till insatser från det centrala krisstödet. 

Organisationen av det centrala krisstödet

Social jour ingår i det centrala krisstödet för att snabbt kunna vara på plats och göra en bedömning av vilka behov som finns. Krisstödet samordnas av socialtjänsten. För bemanning av stödcentra finns utbildade krisstödjare från olika delar av Malmö stad.

Råd och stöd

malmo.se/krisstod där det finns råd till den som varit med om en allvarlig händelse och en kontaktlista på vart man kan vända sig om man är i behov av fortsatt stöd. Sidan riktar sig till både barn och vuxna.

Kontakta oss

Krisberedskap

sv