Publicerad 3 maj 2019

3 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Boendeparkering

Om du är folkbokförd på en adress där det finns ett tillhörande boendeparkeringsområde med behöriga parkeringsplatser kan du ansöka om tillstånd för boendeparkering. Tillståndet gör att du får parkera inom området under en längre tid och för en lägre avgift än besökare. Du kan endast få boendeparkering för ett (1) fordon.

Med tillståndet för boendeparkering får du parkera på platser skyltade med din områdeskod, exempelvis Möllevången (GK-C). Bokstavsbeteckningarna är olika beroende på inom vilket område du är folkbokförd. Se Kartor över boendeparkeringsområdena för att ta reda på ditt områdes bokstavsbeteckning samt se vilka gator du kan parkera på med boendeparkeringstillståndet.

Har du flyttat men får inte igenom din ansökan? Då har kommunen antagligen inte fått dina uppgifter från Skatteverket än. Du kan då logga in på deras hemsida och spara ner ditt personbevis. Maila sedan personbeviset till boende.fgk@malmo.se.

Regler och villkor för boendeparkering

 • Boendeparkering får ske i högst 7 dygn i följd.
 • Fordonet måste alltid flyttas under tiden parkeringsförbud gäller på platsen, till exempel vid miljöparkering.
 • Ett tillstånd för boendeparkering innebär inte att en parkeringplats reserveras för ditt fordon.
 • Tillståndet gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna i ditt bostadsområde.
 • Byter du bil ska du skicka in en ny ansökan om boendeparkering.
 • Missbrukas tillståndet kan det återkallas.

Du får inte boendeparkering för

 • lånat fordon
 • avställt fordon eller fordon med körförbud
 • fordon med en totalvikt på över 3,5 ton.

Ska du köpa ny bil? Gör bilbytet via Transportstyrelsens app Mina fordon. Då registreras bytet direkt och du slipper vänta på postgången innan du kan ansöka om boendeparkering.

Betalning och avgifter för boendeparkering

Fördelen med boendeparkering är att det blir billigare för dig som bor i området att parkera. Du ska betala för din boendeparkering enligt gällande taxa inom ditt bostadsområde genom att köpa biljett i p-automat eller med hjälp av din mobiltelefon. Glöm inte trycka på knappen märkt Boendeparkering innan du betalar i p-automaten. Tänk på att det inom ett boendeparkeringsområde kan förekomma olika taxor i olika delar av området.

Du kan trycka biljett för 7 dagar framåt och du betalar alltså bara för de dagar du använder parkeringen.

Parkeringsavgifter

Om du flyttar eller byter bil

Om du flyttar eller byter bil upphör ditt tillstånd att gälla och du måste registrera områdesbyte/bilbyte via vår tjänst. Du kan också ringa 040-34 14 50, måndag–fredag 09.30–11.30.

Observera att ändringen måste vara registrerad hos oss för att tillståndet för boendeparkering ska vara gällande. Handläggningen kan ta mellan 1–3 arbetsdagar.

Förlängning av boendeparkeringstillstånd

Som innehavare av boendeparkeringstillstånd förnyas ditt tillstånd automatiskt 14 dagar innan giltighetstiden tar slut.

Tillståndet förnyas inte automatiskt om

 • du har leasing- eller tjänstebil, lätt lastbil eller MC
 • du har tillstånd för en utlandsregistrerad bil
 • du i undantagsfall fått tillstånd men inte är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • du har skyddad adress
 • du inte har ett fullständigt svenskt personnummer.

Det är alltid ditt eget ansvar som tillståndsinnehavare att se till så att parkeringstillståndet är giltigt.