Publicerad 28 oktober 2019

28 oktober 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Miljöförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar, till exempel fordonstvättar, skolor och restauranger. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Timdebiteringen för tillsyn är för närvarande enligt gällande taxa
1 120 kronor per timme (2019), vilket tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Förändrade taxor från och med januari 2019

De nya taxorna gäller för anmälningar och ansökningar som kommit in från och med den 1 januari 2019, och tillsynstimmar som läggs från och med det datumet. För anmälningar som gjordes 2018 gäller taxan som gällde då.

Aktuella taxor för 2019

Årsavgift för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Årsavgiften tas ut för att miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd har kostnader för att göra tillsyn. Miljötillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar varje år en avgift. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter.

Större verksamheter, som till exempel tillståndspliktiga verksamheter, betalar mer i årsavgift än anmälningspliktiga verksamheter.

Anmälningspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter

Vad du betalar för

I en årsavgift ingår miljöförvaltningens kostnader för

  • administration
  • planering
  • tillsynsbesök
  • uppföljning
  • skriftlig uppföljning
  • återbesök med mera.

Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Exempelvis kan en verksamhet få tillsynsbesök vart tredje år.

Tilläggsavgift utöver årsavgift

Miljöförvaltningens tillsyn, planering och uppföljning kan komma att kosta mer än vad den fasta avgiften täcker. I sådana fall får miljöförvaltningen besluta om tilläggsavgift utöver årsavgiften om den avviker mycket från den tillsyn som faktiskt utförts.

Högre eller lägre avgift vid ändring av verksamhet

Har du ändrat verksamheten kan din avgift komma att höjas eller sänkas. En utökning av verksamheten kan leda till en höjning av avgiften. En reducerad verksamhet kan ge lägre avgift. Alla verksamhetsförändringar ska anmälas till kommunen.

Ändringar av verksamhet med anmälnings- eller tillståndsplikt

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift är den avgift du betalar per timme för miljöförvaltningens kontroller på din verksamhet.

Avgifterna för tillsynen räknas ut genom en bedömning som miljöförvaltningen gör av företagets förutsättningar och risker samt resultatet av den aktuella verksamhetens egenkontroll.

Mer om egenkontroll

Även verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga kan få betala för ett tillsynsbesök om kommunen exempelvis får in klagomål på verksamheten.

Överklagan

Du har rätt att överklaga ett beslut.

Mer om överklagan