Publicerad 21 november 2019

21 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förskoleenkäten

I Förskoleenkäten får vårdnadshavare svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Alla svar används som underlag för att utveckla förskolorna i Malmö. I Malmö strävar vi efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt. Lärmiljön och personalens bemötande av barn och vårdnadshavare är viktigt. Därför genomför vi Förskoleenkäten.

Från och med vecka 5 kommer vårdnadshavare till de barn som går i kommunal eller fristående förskola i Malmö att få möjlighet att svara på Förskoleenkäten.

Om du som vårdnadshavare har mer än ett barn svarar du på en enkät per barn. Det är därför viktigt att du fyller i rätt enkät för respektive barn.

Du kan besvara enkäten på papper eller på internet. Vill du svara på papper, fyller du i den bifogade enkäten och lägger den i det bifogade svarskuvertet med porto och postar det i brevlådan.

På internet finns enkäten på svenska, engelska och arabiska. Du kan när som helst göra en paus när du besvarar enkäten och sedan öppna den igen.

Alla svar kommer att behandlas anonymt och sammanställas i form av tabeller och diagram utifrån avdelning och förskola där ingen kan utläsa hur just du svarat. För att skydda er integritet kommer resultat där färre än tio personer svarat inte att publiceras på avdelningsnivå. Svaren kommer att redovisas för varje förskola och du kan ta del av resultaten av undersökningen på ditt barns förskola eller på malmo.se under våren.

Om du har fler frågor

Undersökningen genomförs av Malmö stad i samarbete med Enkätfabriken. Har du frågor kring ditt lösenord eller din inloggning kan du skicka e-post till support@enkatfabriken.se eller ringa 020-12 10 28.

Har du andra frågor om undersökningen kan du kontakta förskoleförvaltningen i Malmö, avdelningen för kvalitet och myndighet, på e-post forskoleenkaten@malmo.se. Du kan också ringa Malmö stad på 040-34 10 00 (uppge förskoleförvaltningen, avdelningen för kvalitet och myndighet).

Resultat från tidigare föreskoleenkäter

Rapport förskoleenkäten 2019 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2017 (pdf, 1.4 MB)

Rapport förskoleenkäten 2016 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2015 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2014 (pdf, 2.5 MB)