Uppdaterad 16 september 2020

16 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förskoleenkäten

I Förskoleenkäten får vårdnadshavare till barn i kommunala såväl som fristående förskolor möjlighet att svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Syftet med enkäten är att fånga vårdnadshavares upplevelser av förskolans kvalitet och förutsättningar i Malmö. Svaren används som underlag för att utveckla förskolorna i Malmö. Vi strävar efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt och därför är lärmiljön och personalens bemötande av barn och vårdnadshavare är extra viktig.

Enkätundersökningen sker vartannat år, vilket innebär att nästa enkätundersökning inleds i februari 2021.

Om du har frågor

Har du frågor om undersökningen kan du kontakta förskoleförvaltningen i Malmö, avdelningen för kvalitet och myndighet, på e-post forskoleenkaten@malmo.se. Du kan också ringa Malmö stad på 040-34 10 00 (uppge förskoleförvaltningen, avdelningen för kvalitet och myndighet).

Resultat från tidigare föreskoleenkäter

Rapport förskoleenkäten 2019 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2017 (pdf, 1.4 MB)

Rapport förskoleenkäten 2016 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2015 (pdf, 1.3 MB)

Rapport förskoleenkäten 2014 (pdf, 2.5 MB)