Maria Malmö

Maria Malmö


Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Vi kan hjälpa dig och dina anhöriga med kostnadsfri information, rådgivning och behandling.

Du kan ta kontakt med Maria Malmö på egen hand eller med hjälp av exempelvis föräldrar, skola, socialtjänst eller sjukvård. All kontakt med oss är frivillig.

Maria Malmö är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne. Personalen består av socionomer, kurator, sjuksköterskor, läkare och en medicinsk sekreterare.

Innehåll på sidan:
Ung

Anhörig
Yrkesverksam

Ung

På Maria Malmö har vi stor erfarenhet att möta unga som använder droger eller har fått problem med alkohol. Det är väldigt olika hur det ser ut hos dem vi möter, en del har testat någon enstaka gång medan andra har ett beroende.

Till dig som har testat

Fundera vilka konsekvenser det ger för dig. Du kanske tycker att det är skönt att röka på med dina kompisar samtidigt som det gör att du hamnar i bråk med dina föräldrar. Du tar smärtstillande medicin för att koppla bort verkligheten samtidigt som du märker att du behöver fler tabletter för att få effekt. Du gillar att festa samtidigt som du ständigt saknar pengar. Du tänker att det bara är vanligt festande samtidigt som polisen tar dig för innehav av droger.

Stöd till förändring

Du som kommit till den fasen att du vill ha en förändring, våga be om hjälp. En del söker stöd hos familj och vänner. Det är bra men ofta behöver du stöd utöver det. Maria Malmö erbjuder dig en personligt anpassad behandling som kan vara det som möjliggör en förändring.

Tveka inte, ring oss om du behöver hjälp!

Anhörig

Många föräldrar ringer till oss för att de är oroliga för sina ungdomar. En del har fått reda på att ungdomarna använder droger medan andra har bara en misstanke om det. Du är välkommen att ringa Maria Malmö för att få råd. Vi erbjuder även föräldrar anhörigstödsutbildning i grupp.

Här finns mer information kring tecken på missbruk och hur du som förälder kan agera. Om du vet att din ungdom har använt droger kan du också skriva in din ungdom på Maria Malmö.  

Anhöriga kan också gå en stödutbildning om du misstänker att en ung person i din familj röker cannabis. Mer information om anhörigstödsutbildningen

Urinprov kombinerat med behandling

Många föräldrar är angelägna om att deras ungdomar ska lämna droganalyser på Maria Malmö. Det är något som vi erbjuder i kombination med samtalsbehandling. Många ungdomar kan tycka att det är skönt att visa för sina föräldrar att de inte tar droger genom att lämna droganalyser. Detta är dock inget som ensamt ger en långsiktig förändring.

Yrkesverksam

Maria Malmö ger information och rådgivning till yrkesverksamma som möter unga upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger. Det kan handla om allt från fakta om olika preparat till rådgivning och samarbete i enskilda ärenden. Maria Malmö  tar även gärna emot studiebesök från yrkesverksamma.

Att påbörja ett ärende

Behandlingen på Maria Malmö är kostnadsfri och det krävs ingen remiss eller formellt biståndsbeslut från socialtjänsten för att bli aktuell för behandling. Som yrkesverksam går det bra att ringa till Maria Malmös reception för att ditt ärende ska påbörjas. Du får då prata med någon av oss som tar uppgifter om personen du aktualiserar. Ärendet kommer därefter tas upp i teamet och fördelas till en behandlare som återkommer till dig för att boka in ett första informationsmöte. Detta möte sker tillsammans med dig och aktuell person.

Provtagning

Maria Malmö utför övervakad provtagning inom ramen för behandling. Detta innebär att det finns möjlighet till provtagning, men att det ska vara kopplat till att den unge är i samtalsbehandling på Maria Malmö.

Senast ändrad: 2019-03-20 08:55