Vigsel i Rådhuset

Dags att gifta sig? I Malmö rådhus går det snabbt och enkelt. Dessutom är det kostnadsfritt.

Det finns en del att göra innan giftermålet - ni måste ordna hindersprövning, vittnen och även tolk om det behövs. Läs detta innan du går vidare.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag på lördagar mellan klockan 12 och 14 i Malmö rådhus. Ceremonin är oftast kort. Två vittnen ska vara med.

Ni bokar tid innan. På lördagen då du bokat tid finns en tjänsteman på plats i rådhuset – anmäl er och visa legitimation.

Tio personer inklusive de som gifter sig får vara med under vigseln. Övriga gäster är välkomna att vänta utanför.

Könsneutrala äktenskap

Efter ändringar i äktenskapsbalken den 1 maj 2009 kan två personer av samma kön ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön.

Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Kontakta oss


Stadskontoret

Vigselexpeditionen

205 80 Malmö


040-34 10 96 (telefontid 10-12)

vigsel@malmo.se

Senast ändrad: 2016-07-06 09:35