$left
$middle

Dialog och debatt i dedikerade konton

Om du är intresserad av att föra dialog eller debatt kring ett visst ämne med Malmöborna via Facebook, Instagram eller Twitter under en längre period är det bra att göra det genom att skapa ett nytt konto som har detta specifika syfte och/eller inriktning på just det ämnet.

Malmö stads huvudkonto kan vara behjälpligt med att sprida och marknadsföra det nya kontot så att huvudkontots uppbyggda nätverk kommer till nytta.

Ett bra tips är också att skapa en hashtag om ditt specifika ämne – framförallt om du använder Twitter och/eller Instagram. Då kan andra använda hashtagen för att skriva om ämnet eller använda den när de exemplifierar något kring ämnet.

Är det enbart kortare dialoger eller diskussioner du är intresserad av att ha med Malmöborna går det givetvis bra att använda Malmö stads huvudkonton för detta. Hör med din kommunikationsavdelnings så hjälper de dig. För våra huvudkonton finns en planeringskalender, läs mer om den här.

sv