$left
$middle

Ge värde – vad är ditt syfte och mål?

Sociala medier är inget du ska befinna dig i som verksamhet bara för att ”man borde”, eller för att alla andra gör det. Innan du kliver ut i sociala medier behöver du fundera kring ett par saker:

  • Syfte och mål – vad vill du uppnå? (vill du skapa diskussion, vill du ha in idéer och synpunkter, vill du engagera etc)
  • Hur når du bäst målgruppen?
  • Kan din arbetsorganisation hantera ett engagemang i sociala medier? Finns tid och resurser? Hur mycket tid är du beredd på att lägga ner? Sociala medier kräver att du är aktiv och svarar samt bidrar till att föra dialogen framåt. Bevakning av konto ska ske kontinuerligt. Synpunkter, kommentarer och frågor ska besvaras snabbt.
  • Behöver du komplettera med andra kanaler för att nå ditt mål? (Hur ser ditt kommunikationssystem ut? Tänk på att i sociala medier är inte utrymmet för text så stort och tidspannet posterna är i fokus är rätt kort, så det kan vara att du måste hänvisa vidare till mer permanenta sidor på en webb eller blogg.)

Välj social mediekanal utifrån ditt syfte och mål

Utifrån ovan välj sociala mediekanal/kanaler som bäst passar ditt mål, syfte och målgrupp. Använd vilka sociala mediekanaler du vill – Malmö stad uppmuntrar till att testa nytt och nischa dig så länge det är ändamålsenligt. Kom dock ihåg att ha medborgarnas behov i fokus för ditt val.

För att se vilka sociala medietjänster som används inom Malmö stad idag och hur de fungerar finns det en hjälp. Titta i matrisen för att få en överblick över de vanligaste sociala medie-tjänsterna, vad de är bra för snabbt mindre bra för. Du kan även kika på vilka sociala medie-tjänster som används i Malmö stad idag, malmo.se/socialamedier

sv