$left
$middle

Influencersamarbete

Ett effektivt sätt att skapa relaterbarhet är att samarbeta med influencers eller ambassadörer.

Influencers eller ambassadörer är lokala människor som genom sitt innehåll och sina handlingar byggt en följarskara, ett rykte och ett förtroende hos de prioriterade målgrupperna. De kan vara aktiva i sociala medier, en lokal entreprenör eller inspirerande Malmöbo.

Genom att bjuda in influencers/ambassadörer till Malmö stads kanaler eller genom att synas i deras kanaler kan du ta del av det förtroende som de redan byggt upp hos målgruppen du vill nå. De är redan experter på att visa medmänsklighet och att beröra, underhålla eller inspirera. Om du dessutom låter dem producera innehåll har du lycktas få högkvalitativt innehåll med minimal ansträngning.

Checklista influencersamarbete

 • Definiera mål
  Vad vill du få ut av samarbetet? Vill du ha fler följare, driva trafik till en sida, få personer att besöka ett event? När detta är definierat sätt kpi:er, när har du lyckats med målet?
 • Välj målgrupp:
  Malmö stad har ett flertal målgrupper och även om en influencer säkert kan nå några av dem, kommer hen inte att kunna nå/inkludera alla.
 • Bestäm budget:
  Hur mycket budget har du till att kontraktera en/flera influencers? Hur mycket budget har du till att eventuellt boosta innehållet?
 • Bestäm form av samarbete:
  Vill du ha innehåll till Malmö stads egna kanaler eller vill du främst nå nya människor genom att synas i andras kanaler? En stor influencer eller många små? Kampanj eller löpande samarbete?
 • Bestäm kanal/kanalformat:
  Vill du synas på Instagram eller Facebook? Vill du få hjälp med innehåll till Reels? Vill du ha innehåll till flera delar av kanalerna? Vill du nå nya följare via influencerns kanaler och nå följare som du inte skulle nå i våra egna kanaler. Kan även vara kanaler som Youtube, Tiktok, Pinterest eller poddar.
 • Identifiera och rekrytera influencer:
  Nu vet du mål, målgrupp, budget, samarbetsform och kanal. Med hjälp av det bör det ha blivit enklare att identifiera influencers som uppfyller alla krav. Gör ordentlig research innan kontakt med influencern. Använd gärna verktyg/plattform för att ta del av målgrupp, ålder, marknader, tidigare samarbeten med mera. När influencers är identifierade skickas ett första mail/dm för intressekoll innan mer detaljerade diskussioner förs via telefon. Be om mer detaljerad information kring räckvidd och målgrupp. Fördelen med detaljer via mail är att ha dokumenterat i mailtråd hur diskussionen gått om det skulle dyka upp frågetecken längs vägen.

  Om ni kommer överens och det känns som en bra match bör ett kontrakt utformas och signeras av båda parter. Skriv gärna med krav på hur länge innehållet bör synas i deras kanal samt att du har rätt att kräva att innehållet raderas. Var också noga med att göra en riskbedömning innan ni ingår samarbete. Vilka åsikter har hen uttryckt, har hen andra samarbeten med konflikterande varumärken, etc. *En T&C-mall kan utformas. Det är viktigt att hantera varje enskild influencer/samarbete specifikt och efter samarbetets förutsättningar.
 • Ta fram innehåll:
  Tid att producera innehåll. Antingen tar ni fram innehåll som influencern ska dela eller så producerar influencern innehållet. Det senare är alltid att föredra då influencern bäst känner sin målgrupp samt att det i många fall är mer kostnadseffektivt. Malmö stad måste alltid godkänna allt innehåll innan det publiceras.
 • Mät och analysera:
  Efter samarbetet ska data från resultatet samlas i och analyseras. Vad gick bra och vad gick mindre bra? Vad tar du med dig till nästa gång? Är det här en person du vill samarbeta med igen?
 • Marknadsför samarbetet:
  Du vill att så många som möjligt tar del av samarbetet, därför kan du exempelvis annonsera innehållet. Du kan även ta fram eget innehåll som agerar dragare till influencerns innehåll. Korta videosnuttar som fungerar som en trailer till innehåller eller en stillbild med tydlig call to action.

  *Exempel på riktlinjer för innehåll i T&C: Influencern måste ha ett registrerat företag med VAT- nummer för att fakturera Malmö stad. Rättigheter före, under och efter publicering. Leverans: vad, hur, när. Om ”I betalt samarbete med…” ska finnas med. Eventuellt utrymme för att boosta innehåll i annons, repost eller kampanj. Specificera vad som ska ingå i kostnaden, vem som äger rättighet till innehållet efter samarbetet. Om det ska finnas med eventuella länkar och hashtags. Att du får ta del av statistik om innehållet som syns på influencerns plattformar där du ej kan se statistik. Vem som har ansvar för rättigheter med mera.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv