$left
$middle

Nyhamnen

Nyhamnen ligger vid havet, i direkt anslutning till Centralstationen. Här växer en ny, hållbar stadsdel fram med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service.

Detaljplanearbete pågår för Hans Michelsensgatan och Smörkajen. Ytterligare detaljplaner ska startas för områden kring Vintergatan och Jörgen Kocksgatan.

Öster om Malmö Centralstation, längs med bangården och Carlsgatan, pågår utvecklingen med bostäder och två större byggnader för kontor och domstolsverksamhet.

Innehåll

Nyheter om Nyhamnen

130 års hamnhistoria undersöks på djupet

Nu görs en undersökning av markmiljö och geotekniska förhållanden i Nyhamnen. Provtagningsarbetet omfattar all mark i området, med undantag av Smörkajen och privata fastigheter. Undersökningen utförs av ett konsultföretag.

sv