$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Lilla torg

Lilla Torg
  • Centrum
  • 1590-tal

Lilla Torg är ett modernt torg med gamla anor. Det tillkom redan på 1590-talet och har sedan dess använts främst som ett torg för lokal småhandel. Idag är dess speciella och välbevarade miljö en påminnelse om hur Malmö såg ut förr.

Lilla torg är en mycket populär mötesplats för malmöbor och besökare. Här finns restauranger, specialbutiker, kontor, hotell, dagis och bostäder - ett bra bevis på att det går att kombinera en historiskt intressant miljö med en levande nutida stad. 2002 valdes Lilla Torg till "Årets mötesplats" av föreningen "Svenska stadskärnor".

Torgets utformning

Brunnen mitt på torget är från 1973, men det fanns en annan brunn här tidigare. På brunnens kanter kan du se konstnären Thure Törns reliefer som berättar om den gamla handeln.

Från 1590-talet har nämligen torghandlarna sålt sina varor här. Försäljarna hade då bodar på torget: bagarna i söder, kötthandlarna i väster, fiskblötarna i öster och hökarna i norr. Så småningom byggdes bodarna om till riktiga hus.

I början av 1900-talet ville staden ordna upp i butiksgyttret, och arkitekten Salomon Sörenson ritade en saluhall som täckte hela torget. Så var det ända fram till 1968, då saluhallen revs och torget restaurerades till det nuvarande utseendet med kullersten.

Från handel till nöjesliv

1995 byggdes torget om ytterligare. Hela torget, även den norra sidan, där bussarna tidigare gått, lades med natursten. För att uteserveringarna skulle följa Malmö stads riktlinjer för uteserveringar och stå direkt på marken, var man tvungen att byta kullerstenen mot jämnare natursten som små- och storgatsten.

Kullerstensytan som blev kvar frigjordes helt från uteserveringar, därmed fanns känslan av ett historiskt torg kvar. Ett nytt stort platanträd planterades på torget och utrustning och ljussättning förbättrades.

Husen

Vid Lilla torg ligger några av Malmös äldsta hus. Det röda korsvirkeshuset och det gula putsade huset bredvid kallas idag för Hedmanska gården. Det röda huset är Malmös bäst bevarade 1500-talshus i korsvirke. På sommaren är här ofta konserter. Inne i det stora magasinshuset på gården ligger Form Design Center. Här kan du se mycket av det bästa från nordiska formgivare. Det finns utställningar, kafé och shopping.

Historik

Idag finns alla sekler efter 1500-talet representerade runt Lilla torg. Nyströmska gården på hörnet mot Stortorget byggdes 1857, Hedmanska gården — en tidstypisk korsvirkesbyggnad — omkring 1610. Faxeska gården är från omkring 1760, druvkalsen över porten minner om vin- och spritfirman Ad. Faxe & Söner. Ekströmska huset, med gaveln mot torget är från 1720-talet, medan Aspegrenska huset intill byggdes omkring 1600. Wesénska huset och Fritz Hansens hus i hörnet mot Landbygatan representerar båda 1800-talet. Återstår Hotel Anglais, det pampiga femvåningshuset på torgets norra sida, ett exempel på den nationalromantiska stil som dominerade svensk arkitektur i början av 1900-talet.

Kontakta oss

sv