Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Lilla torg

Foto på Lilla torg

Foto Peter Adamsson

  • Centrum
  • 1590-tal

Torget mitt i centrum där alla seklers byggnader, från 1500-talet och framåt, finns representerade.

Lilla torg anlades år 1591. Stortorget — Nordens största salutorg — hade blivit för litet och nu flyttade bagarna, slaktarna, fiskblötarna och hökarna sina bodar och stånd till ödetomten bredvid. Varje yrkesgrupp fick sin torgsida. Efterhand ersattes bodarna av en mer permanent bebyggelse.

Historik

Idag finns alla sekler efter 1500-talet representerade runt Lilla torg. Nyströmska gården på hörnet mot Stortorget byggdes 1857, Hedmanska gården — en tidstypisk korsvirkesbyggnad — omkring 1610. Faxeska gården är från omkring 1760, druvkalsen över porten minner om vin- och spritfirman Ad. Faxe & Söner. Ekströmska huset, med gaveln mot torget är från 1720-talet, medan Aspegrenska huset intill byggdes omkring 1600. Wesénska huset och Fritz Hansens hus i hörnet mot Landbygatan representerar båda 1800-talet. Återstår Hotel Anglais, det pampiga femvåningshuset på torgets norra sida, ett exempel på den nationalromantiska stil som dominerade svensk arkitektur i början av 1900-talet.