$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Triangeln

Triangeln

Triangeln 1917

  • Triangeltorget
  • 1914

Triangeln är troligtvis den äldsta bevarade vägkorsningen i Malmö.

Redan i tidig medeltid när staden ännu var en bondby, av historikerna kallad Övre Malmö, belägen vid Pildammarna, fanns denna korsning. Nuvarande Södra Förstadsgatan ledde norrut till havet och söderut till Söderslätt, Ystad, Trelleborg och Skanör. Vid Triangeln korsades denna av vägen mot Lund.

Området kring nuvarande Triangeln utgjorde sedan början av 1400-talet rådmännens eller magistratens donationsjordar, vilket innebar att det inte fick bebyggas. Ännu långt in på 1700-talet var Triangelnområdet därför en lantlig idyll. Ett mindre antal gårdar samt några möllor var allt som fanns. Under 1800-talet utvecklades Södra Förstadsgatan till ett stråk med förhållandevis tät småhusbebyggelse och korsningen vid Triangeln fick ökad betydelse som centrum. Vid sekelskiftet 1900 ersattes låghusen med högre bebyggelse.

Kontakta oss

sv